Consultancy is een breed begrip. Waar we hier in dit geval op doelen is algemene consultany in de eerder genoemde gebieden die niet specifiek zijn belicht of wellicht gebieden die niet zijn benoemd. Ficture IT heeft diepgaande kennis van onderliggende systemen welke computer systemen vormen en kan hierdoor in de meeste gevallen ook goed uit de weg met nog niet bekende systemen. Door de opleiding (zie ook 'achtergrond') beschikt Ficture IT niet alleen over software kennis, maar ook over hardware en hardware component kennis.

Het gebeurt regelmatig dat er systemen in uw infrastructuur gemigreerd worden naar andere platforms. Hierdoor kan het voorkomen dat uw werknemers net even kennis of vertrouwen te kort komen op deze nieuwe operating systemen en/of software componenten. In dit geval kunnen wij U helpen met speciaal voor U ontworpen trainingen of indien het een beperkt aantal werknemers betreft eventueel met On-the-job training.