Ficture IT heeft de afgelopen 10 jaar verschillende 'penetratie test' of ook wel genoemd 'ethical hacks' gedaan bij uiteenlopende bedrijven. Het doel was dan om zonder voorkennis een scan uit te voeren om zoveel mogelijk van de infrastructuur, gebruikte software, versies van software en de hiermee samenhangende beveiliging problemen in kaart te brengen. Uiteindelijk levert dit een rapport met daarin de geïdentificeerde risico's en actiepunten om deze risico's te analyseren. Dit rapport is opgebouwd in twee hoofd lagen waarvan de eerste een management summary is voor hoger management, en het tweede deel de technisch inhoudelijke details voor de techneuten.

Ook heeft Ficture IT ruim ervaring met het opzetten van internet aansluitingen met behulp van firewalls, content scanners, monitoring en alerting. Ook modellen met hoge beschikbaarheid en load-balancing zijn bij verschillende klanten geïmplementeerd. Doel is altijd om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren welke dan ook nog goed werkbaar is voor de aanwezige situatie.

Kennis van VPN's in verschillende vormen (hardware, software of combinaties) behoren tot het scala aan mogelijkheden. On-demand of permanent, over het internet of over huurlijnen, elke combinatie is denkbaar.

Naast de ontwerpen en inrichtingen is periodiek beheer een must voor elke beveiligde omgeving. Het scannen van software/firmware updates, het opschonen van logfiles, het bekijken en juist interpreteren van logfiles, het verifiëren van de backups, en het continue toetsen van de aanwezige calamiteiten plannen zijn allemaal taken welke minimaal op maandelijkse basis uitgevoerd zouden moeten worden. Alleen met dit soort periodiek beheer zal een omgeving echt veilig zijn en worden verrassingen zoveel mogelijk voorkomen.