Ficture IT heeft jaren lange ervaring met software ontwikkeling op uiteenlopende platformen en programmeer talen. Van assembly to Java, van MS-DOS tot Unix, de meeste combinaties zijn bekend. Dit biedt de mogelijkheid om ontwerpen te maken in hybride omgevingen met een flexibele opzet. Ook bij de implementatie kan door deze kennis een voor de omgeving bruikbare deployment gemaakt worden die voldoet aan de aanwezige procedures.

Automatisering van achtergrond processen in de back-ends met behulp van C en/of shell scripting behoren tot een van de primaire kennis gebieden. Hieronder vallen o.a. automatische fail-over processen, periodieke monitoring, backups, en allerhande overige taken welke onzichtbaar in de achtergrond aanwezig zijn.

Ook J2EE ontwikkeling in verschillende Java applicatie servers behoort tot de primaire kennis gebieden van Ficture IT. In het verleden is ruim ervaring opgedaan met het bouwen en/of ontwerpen van interactieve websites, content management systemen, backend koppelingen, databases, op basis van J2EE, XML en XSL transformaties om zo volgens bijvoorbeeld het model-view-controller (MVC) model een juiste scheiding te krijgen tussen de aangeleverde data, de controle logica en de presentatie naar verschillende platforms.

Naast de momenteel populaire programmeer talen is er gedegen kennis van de lagere programmeer talen zoals C en C++. Hierdoor is het mogelijk software op meerdere niveaus in de infrastructuur te ontwerpen en/of implementeren.